Do czego służy Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym?

Co to jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dokumentem potwierdzającym uzyskanie niezbędnych kwalifikacji przez osobę zarządzającą transportem drogowym w przedsiębiorstwie transportowym. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Rzeczy Osób czy Spedycji jest przede wszystkim niezbędnym czynnikiem warunkującym legalne prowadzenie firmy transportowej w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

Do czego jest właściwie potrzebny?

Działalność w branży transportowej w Polsce oraz zagranicą jest licencjonowana. Aby prowadzić ją legalnie, nie wystarczy założenie samej działalności gospodarczej i wpisanie odpowiedniego kodu PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) do odpowiedniej rubryki przy składaniu dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Miasta, Gminy czy przez Internet.

Bezwzględnie  każda firma transportowa, zarówno przewoźnik drogowy Rzeczy, Osób jak i Spedycja, po zakończeniu procedury licencyjnej musi w ramach swojej struktury organizacyjnej posiadać osobę na stanowisku zarządzającego transportem (kierownik ds. transportu) z ważnym Certyfikatem Kompetencji Zawodowych na dany przewóz (RZECZY lub OSÓB).

Po rejestracji podmiotu gospodarczego  z odpowiednim kodem PKD (np. 49.41.Z, 49.39.Z) konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej: zezwolenie na przewóz krajowy) lub licencji wspólnotowej (licencji międzynarodowej) dotyczącej zarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy lub osób.

Aby organ państwowy mógł wydać przewoźnikowi zezwolenie lub licencję międzynarodową, należy złożyć odpowiedni wniosek w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD), jeśli ubiegamy się o licencje międzynarodową albo w wydziale komunikacji i transportu w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, któremu podlega adres wnioskodawcy (siedziba przedsiębiorstwa), jeśli celem przewoźnika transportowego jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencja spedycyjna.

Jednym z załączników takiego wniosku jest właśnie Certyfikat Kompetencji Zawodowych, a właściwie jego kopia (oryginał niekiedy należy okazać inspektorowi). Każdy wniosek bez tego dokumentu zostaje odrzucony z powodu braku formalnego. Przewoźnik ma dwie możliwości uzyskania takiego Certyfikatu:

  • zdobycie go osobiście (zdanie egzaminu państwowego)
  • poprzez tzw. Użyczenie od innego posiadacza Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Licencja Transportowa, a Certyfikat Kompetencji Zawodowych – czy to te same dokumenty?

W tym miejscu należy odróżnić Certyfikat Kompetencji Zawodowych od Licencji transportowej czy Zezwolenia na zawód przewoźnika, ponieważ bardzo często mylone są te dwie kwestie, a co gorsze- jeszcze częściej traktowane są jako te same dokumenty.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych, jak sama nazwa wskazuje (i co zostało już opisane na początku artykułu) jest jedynie dokumentem potwierdzającym nabycie przez osobę fizyczną odpowiednich kompetencji do prowadzenia firmy transportowej. Oznacza to, że sam Certyfikat jest wydawany Osobie Fizycznej, a nie Podmiotowi Gospodarczemu (firmie)! Osoba posiadająca Certyfikat, może go użyczyć maksymalnie 4 firmom, ale jednocześnie musi pamiętać o tym, że połączona flota pojazdów wszystkich przedsiębiorstw, którym użycza Certyfikatu nie może przekroczyć 50 pojazdów. Więcej o użyczaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w tym artykule.

Natomiast Licencję Międzynarodową lub Zezwolenie Krajowe (na wykonywanie zawodu przewoźnika) otrzymuje się na podmiot gospodarczy (działalność jednoosobową, spółkę). Co najistotniejsze, nie można tej licencji/ zezwolenia zbyć czy użyczyć innemu podmiotowi- więcej o tych dokumentach w tym artykule.

Podsumowując, Certyfikat Kompetencji Zawodowych to przede wszystkim nie to samo co Licencja Transportowa. Posiadanie pierwszego z wymienionych dokumentów jest warunkiem uzyskania licencji, zezwolenia. Certyfikat razem z innymi dokumentami jest integralną częścią wniosku. Co więcej Certyfikat w odróżnieniu do Licencji można użyczać innym podmiotom.Certyfikat Kompetencji Zawodowych Opole

Opole Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Gdańsk

Gdańsk Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Kielce

Kielce Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Wrocław Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Wrocław Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Katowice Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Katowice Certyfikat Kompetencji Zawodowych

error: Strona jest strzeżona przed kopiowaniem!