Certyfikat

Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

 

Podobnie jak wiele różnych gałęzi gospodarki także branża transportowa jest licencjonowana przez Instytucję Państwową. Aby móc prowadzić legalne przedsiębiorstwo transportowe lub działalność spedycyjną podmiot musi spełnić określone wymogi proceduralne. Do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego czy licencji każdy podmiot gospodarczy musi legitymować się dokumentem potwierdzającym określone kompetencje umożliwiające prowadzenie działalności w sektorze transportu. kurs certyfikat kompetencji zawodowych

kurs certyfikat kompetencji zawodowych

 

Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych – Jaki kurs CPC wybrać?

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydawany przez Instytut Transportu Drogowego jest dokumentem poświadczającym posiadanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających jego posiadaczowi zarządzania transportem w przedsiębiorstwie oraz ubieganie się o:

 

• Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – Certyfikat Kompetencji Zawodowych Rzeczy

 

• Licencję wspólnotową w zakresie międzynarodowego transportu drogowego – Certyfikat Kompetencji Zawodowych Rzeczy

 

• Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – Certyfikat Kompetencji Zawodowych Osób

 

• Licencję spedytora – na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – Certyfikat Kompetencji Zawodowych Rzeczy

 

• Zarządzenie operacjami transportowymi w przedsiębiorstwach – Certyfikat Kompetencji Zawodowych Rzeczy oraz Osoby

kurs certyfikat kompetencji zawodowych

 

Jak można uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

 

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych należy w pierwszej kolejności udać się na egzamin państwowy organizowany przez ITS – jedyny organ, który może na terenie Polski wydawać CKZ. ITS organizuje i przeprowadza egzaminy w kilkunastu miastach na terenie całej Polski w ciągu roku. kurs certyfikat kompetencji zawodowych

kurs certyfikat kompetencji zawodowych 

Aktualny harmonogram z terminami jest dostępny na stronie ITS

Aby podejść do egzaminu w wybranym przez siebie terminie należy wysłać listownie Wniosek do ITS’u wraz z potwierdzaniem opłacenia egzaminu.

Ważne!

Przy współpracy z CKZ COACHNIG wniosek w Twoim imieniu wyślemy za Ciebie. Wymagamy jedyne dostarczenia potwierdzenia opłaty terminu za egzaminu.

Należy pamiętać, że niezłożenie wniosku w wymaganym terminie nie gwarantuje zakwalifikowania się na dany termin egzaminu. Ilość miejsc na egzaminie jest z góry ustalona z uwagi na pojemność sali egzaminacyjnej. Decyduje kolejność wpłynięcia wniosków do ITS’u. Egzaminy odbywają się głownie w soboty. Przy zwiększonej ilości chętnych ITS przyznaje dodatkowy termin w niedziele. Podczas każdego dnia egzaminacyjnego zwykle odbywają się trzy tury (8:00, 12:00, 16:00). Potwierdzeniem przyjęcia na egzamin jest listowne zawiadomienie o terminie i godzinie egzaminu.

Jak wygląda Egzamin na CKZ?

kurs certyfikat kompetencji zawodowych

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych trwa łącznie 4 godziny (plus ew. 15min przerwy) i podzielony jest na 2 części, każda po 2 godziny.

I Część Egzaminu – Test Wielokrotnego Wyboru

Pierwsza cześć egzaminu to test wielokrotnego wyboru – 64 pytań podzielonych na 8 segmentów (od A do H). Każde pytanie to możliwość uzyskania 1 punktu. W teście nie ma punktów ujemnych w przypadku błędnych odpowiedzi otrzymuje się 0 pkt. Nie przyznaje się również cząstkowych punktów za jedną poprawną odp. z 2 lub 3 możliwych. Żeby zdobyć 1 pkt trzeba idealnie odpowiedzieć na pytanie – sytuacja jest zerojedynkowa. W tej części maksymalnie można zdobyć 64 pkt. Warunkiem zaliczenia tej części jest zdobycie minimum 50%, czyli 32 punktów.

II Część Egzaminu – 2 Zadania Tekstowe

Druga część egzaminu to zadania tekstowe. Każdy uczestnik egzaminu otrzymuje 2 zadania: jedno zawsze dotyczy czasu pracy kierowcy, drugie związane jest Listą Płac kierowców lub rozliczeniem Leasingu. Do każdego z zadań należy dołączyć komentarz wyjaśniający tok rozumowania, same działania na liczbach nie będą wystarczające do uzyskania maksymalnej liczby punktów. W tej części również można zdobyć maksymalnie 64 pkt (każde zadanie to 32 pkt) i warunkiem koniecznym zaliczenia tej części jest zdobycie minimum 50%, czyli 32 punktów.

Podczas kursu dokładnie omawiamy różne warianty zadań, które mogą się pojawić na egzaminie:

CZAS PRACY:

 • obsada pojedyncza
 • obsada podwójna
 • przeprawa promem
 • pora nocna w pojedynczej i podwójnej obsadzie

 

LEASING:

 • kalkulacja kosztów wstępnych inwestycji i eksploatacyjnych
 • kalkulacja ceny realizacji usługi
 • kalkulacja zysku netto

LISTA PŁAC:

 • kalkulacja płacy brutto, netto,
 • kalkulacja obciążeń podatkowych,
 • kalkulacja obciążeń ubezpieczeniowych

Zaliczenie egzaminu

Aby egzamin mógł zostać zaliczony muszą zostać spełnione jednocześnie dwa warunki:

 • uzyskanie minimum 60% z obydwu części, tj. min 77 pkt.
 • uzyskanie minimum po 50% z każdej części, tj min 32 pkt z każdej części

Przykład A:

I część 32 pkt -> 50%

II część 45 pkt -> 70%

Łączny wynik 77 pkt -> 60% z całości

WYNIK POZYTYWNY

Przykład B:

I część 58 pkt -> 90%

II część 19 pkt -> 30%

Łączny wynik 77 pkt -> 60% z całości

WYNIK NEGATYWNY

FAQ. Wasze pytania, nasze odpowiedzi

 

Poniżej znajdują się zebrane przez nas najczęściej zadawane przez Klientów pytania dotyczące Certyfikatu oraz Egzaminu. Mamy nadzieję, że rozwiejemy w ten sposób wszelkie wątpliwości.i.

Jaki jest termin ważności Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydawany jest dożywotnio osobie fizycznej. Nie podlega cyklicznemu odnawianiu przez organ wydający. Dokument ma swoje oznaczenie: nr certyfikatu / określenie rodzaju transportu (TR – Rzeczy/TO – Osób) / rok wydania.

Czy można stracić Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Tak, jest to możliwe w przypadku utraty dobrej reputacji lub jeśli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące kierowania operacjami transportowymi.  W konsekwencji certyfikat kompetencji zawodowych musi zostać zwrócony do organu wydającego do 7 dni.

Czy posiadając Certyfikat Kompetencji Zawodowych można zarządzać operacjami w innym podmiocie gospodarczym?

Tak. Osoba posiadająca Certyfikat Kompetencji Zawodowych może użyczyć go maksymalnie czterem podmiotom gospodarczym. Należy jednak pamiętać, że łączna flota wszystkich podmiotów nie może przekroczyć 50 pojazdów.

Jaki jest zakres wiedzy potrzebny do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?

Zakres zagadnień, które są przedmiotem egzaminu określają przypisy zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego. Są to tematy obejmujące:

 

 • Prawo handlowe
 • Prawo socjalne
 • Prawo podatkowe
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami
 • Dostęp do rynku
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Zadania problemowe- transport rzeczy
 • Zadania problemowe- transport osób

Co należy mieć przy sobie podczas Egzaminu?

Każda osoba egzaminowana musi mieć dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) niezbędny przy wydaniu arkuszy egzaminacyjnych. Dodatkowo należy mieć przybory do pisania (ołówek nie będzie akceptowany) oraz kalkulator.

UWAGA! na egzaminie nie wolno korzystać z telefonów komórkowych

Jak sprawdzić wynik Egzaminu?

Wyniki egzaminów publikowane są na stronie ITS’u pod adresem http://www.its.waw.pl/9850,pl,Wyniki-egzaminow.html. Najczęściej wynik egzaminu pojawia się do 14 dni od daty egzaminu. W przypadku zaliczenia egzaminu pojawia się wynik – pozytywny, numer certyfikatu – …../ TR lub TO/ rok oraz status certyfikatu – ważny. W przypadku niezaliczenia egzaminu pojawi się tylko wynik – negatywny.

 

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu organ wydający tj. ITS wysyła listownie na adres podany przez Kandydata oryginał Certyfikatu. W przypadku negatywnego wyniku kandydat otrzymuje korespondencje z wynikiem punktowym oraz z informacją o terminie poprawkowym.

kurs certyfikat kompetencji zawodowych

CKZ COACHING jako jedyni publikuje wynik egzaminów swoich kursantów (za ich zgodą) właśnie ze strony ITS’u – to jednoznacznie potwierdza naszą skuteczność.

 

KURS CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

error: Strona jest strzeżona przed kopiowaniem!